wp8b72c227_02.jpg
kernpunten uit diverse recenties:

2022, Gemeentehuis Laren,Blaricum,Huizen .Expo KVLB, ...  het werk van Erica Wesseling tovert een grote glimlach op je gezicht. In haar assemblages combineert ze vrijelijk materialen en objecten. 'Het bontbeestje praat terug' samengevat een doosje dat een mond lijkt te hebben, gemaakt van hout en kunstbont.of 'Vader toonde mij de schoonheid der dingen' : een ouderwetse scheerdoos vol mooie objecten, die je als kind of misschien nog steeds graag verzamelde... Yvonne Hulsbos, Gooi en Eemlander

2013 Singer Museum, Thema-expo KVLB “Wind, water wolken’ ..een van de uitblinker is Erica Wesseling.  Zij heeft met papier,acrylverf,perspex en stalen naalden de weersindex van dit jaar weergegeven. Ze zinspeelt hierbij op de technieken die ons in staat stellen het weer nauwkeurig te voorspellen. Een vochtige vinger in de lucht steken is er tegenwoordig niet meer bij, merkt ze op. Grafieken overheersen nu ons denken. Maar toch zal de mens de natuur niet overwinnen, is haar conclusie. M. Van Seumeren, Gooi en Eemlander

Expositie WATER, Naarder Vesting Museum dec.2006-maart 2007,  Foto afgebeeld in dit artikel: Waterspiegelgedachten van Erica Wesseling ... zij  heeft  wat  met poëzie;  speciaal  voor de expositie heeft ze een gedichtenbundel geschreven dat in het museum te verkrijgen is ... Wilma Klaver G&E

Kunstenaarsvereniging Laren Blaricum in het Singer Museum, zomer 2007, Het is de tweede keer  dat de stokoude  kunstenaarsvereniging te gast is in de grote Singerzalen op de begane grond. Opnieuw bewijst de vereniging het daglicht dubbel en dwars waard te zijn. Het is een juweel van een tentoonstelling geworden. Een spannende mengeling van traditioneel werkende kunstenaars en nieuw elan. De samenstelling  --uitgevoerd door museumdirecteur Ineke Middag en conservator Nicolette Zegwaard -  verdienen een  compliment. Maak maar eens een tentoonstelling in drie zalen va 38 kunstenaars! Wonderwel zijn de kunstwerken qua kleur, stijl en genre harmonieus gecombineerd en gegroepeerd, zoals de lichtvoetige assemblages van Erica Wesseling, met het werk  op papier van Baukje Hiemstra. Hedendaags werk met humor dat zich weer prima laat combineren met de geabstraheerde klassiek-moderne schilderijen.  Wilma Klaver inde G.en E-lander.

Natuurlijk 't Gooi, Gooise Kunstkring in het Comenius Museum, zomer 2007, De jonge kunstenaarsvereniging  laat flink van zich horen... De titel vertelt alvast dat de kunstenaars hun inspiratie dicht bij huis hebben gezocht ... Afwijkend qua techniek is de assemblage van Erica Wesseling. Op een plaat zijn kleine voorwerpen geplaatst die samen een mooi geheel vormen. M.v.S, G.en E-lander

In het werk van Erica Wesseling vormen mens en natuur een eenheid ...  
Riet van der Linden    in Opzij, oct. 2006

Gooise vrouwen, schittering en schemering, Galerie Arte Temporale te Bussum, 2006 in deze populaire soap wordt een beeld neergezet als rijk,  oppervlakkig en verveeld. Uitgedaagd door dat clichee maakten zes Gooise kunstenaressen deze tentoonstelling. De atelierwoning van Erica Wesseling (Laren Nh) staat vol constructies van beschilderde houten latten en boomtakken die de menselijke figuur voorstellen. "Even in beeld" bijvoorbeeld gaat over een vrouw met spiegelangst vanwege haar (ingebeelde) overgewicht. In het werk van Wesseling vormen mens en natuur een eenheid.. . Riet van der Linden in Opzij

Expositie De krant, GSA galerie Hilversum, september 2005: ...Niet alleen Nederlandse  maar ook buitenlandse kranten  als The new York Times werden door de kunstenaars gelezen. Erica Wesseling nam het op voor dikke mensen die vaak gediscrimineerd worden. In een ruimtelijk uiterst prikkelend werk wijst ze de spiegel af die vaak veel dikke mensen als confronterend ervaren. ...M. van Seumeren, G.en E.-lander

Expositie De krant, GSA galerie Hilversum, september 2005: ... In een ruimtelijk uiterst prikkelend werk wijst ze de spiegel af die vaak veel dikke  mensen als confronterend ervaren. ... M. van Seumeren, G.en E.-lander

Nieuwe leden exp. 2004  Het GSA kiest voor actuele kunst.....Het GSA laat zien  te hebben gekozen voor een nieuwe, meer eigentijdse koers. Voor kunst die het experiment niet schuwt, een ontwikkeling die past bij een hedendaagse kunstenaarsvereniging. M. van Seumeren, Gooi en Eemlander

Galerie Delfi, Zwolle 1986  Wim van der Beek … Elk objekt heeft een voodoo-achtige spanning. Niet alleen het materiaalgebruik (takken, stenen, gips) herinnert aan primitieve culturen, ook de fragiele vormgeving en de beschilderingen, die vaak zeer bont zijn, hebben een rituele kracht …

Meer dan de helft van de objecten nodigen uit en mogen aangeraakt, gestreeld, open- of dichtgeklapt, of gevouwen worden. Dit levert soms verrassende effecten op. Dit geldt bijv. voor het boek "Het creatief vermogen" van Erica  Wesseling ... Mirjam Westen in Opzij Oct. 1984)

Het boek Leedvermaak van de in Amsterdam werkende Erica Wesseling is een opvallend subtiel kunstwerkje, dat uit transparante bladen van acetaat bestaat, waartussen miniscule stukjes konijnenbont bewaard worden. Door de onaanzienlijkheid van het gebruikte materiaal  en de minieme artistieke ingreep heeft dit boek de klassieke schoonheid van een NUL-kunstwerk ...  NRC,  Betty van Garrel, aug. 1984

Gallery 7 , 1978 :... Het multimedia programma van E.M.U. heeft de laatste tijd een interessante lichting studenten aangetrokken. Enkele meer bekende alumnae zijn Diana Spoderek en Nancy Gordon. De nu lopende tentoonstelling in Gallery Seven laat zien dat de Universiteit van Eastern Michigan een centrum is om in de gaten te houden als een bron van creatieve energie.. Joy Hakanson Colby,