Erica Wesseling, beeldend kunstenaar, is geboren en woont in Nederland.
Zij verbleef in de jaren '60-'80  afwisselend in de V.S. de U.K en Azië.
In haar beeldend werk beweegt ze zich vrijelijk en intuiitief
tussen diverse technieken, media en materialen,
zoals collages, reliëfs en  beschilderde assemblages...
 
De achterliggende inspiratiebron in haar werk is de complexe interrelatie
tussen mens, dier, natuur en landschap.

Haar werk ademt energie, dat o.m. wordt bewerkstelligd
door bewust kleurgebruik, lijn en geometrie  in contrast met natuurlijke vormen.
Tegelijkertijd streeft ze naar een bepaalde  lichthartigheid.
Daartoe gebruikt ze b.v. gevonden nederige overblijfselen
uit de natuur of de bouw en  het kunstelement  toeval.
Dit alles resulteert in een poëtische  beeldtaal met surrealistische trekjes.De kunstrecensent Wim van der Beek schreef  (n.a.v. een expositie in galerie Delfi Zwolle):

Elk objekt heeft een voodoo-achtige spanning. Niet alleen het materiaalgebruik herinnert aan primitieve culturen,
ook de fragiele vormgeving en de beschilderingen,  die vaak  zeer bont zijn, hebben een rituele kracht.